خرید ضایعات اهن سرویس خواب کفسابی خرید ضایعات آهن بهترین جراح بینی در تهران سرویس آسانسور لیزرمو
1398/11/07 بدون نظر مقالات

برای هر معامله ای باید قراردادی منعقد شود و بریا سرویس و نگهداری دستگاه آسانسور نیز قرارداد منعقد خواهد شد. در ادامه محتوا نمونه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور را برای شما آورده ایم تا بیشتر با قرارداد سرویس آسانسور آشنا شوید.

در قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه آسانسور محل بستن قرارداد، شخصیت های اشخاص قرارداد، زمان و مکان قرارداد و غیره خواهد آمد که هر قرارداد سرویس آسانسور خود دارای ویژگی های خاصی است.پس نمونه قراردادها همیشه کل شرایط را ندارند و ارزش یک قرارداد نگهداری و سرویس آسانسور به چارچوب و اعتبار چک لیست است.دقت کنید که نباید به دلیل داشتن یک نمونه قرارداد دیگر مشاوره حقوقی و سنجیدن زوایای کار را نادیده بگیرید پس حتما باید مشورت کنید. نمونه یک قرارداد نگهداری و سرویس آسانسور به شرح زیر است.این قرارداد در مورخ ….. در شهر / روستا …. در شرکت …. با کد ملی …. با شماره تماس …. که در اداره …. ثبت رسیده با نمایندگی …. و …. آدرس …. و شماره تلفن …. و ایمیل …. که در قرارداد به عنوان کارفرما است و شرکت …. با کد …. شماره ثبت …. اداره ثبت …. با نمایندگی …. و آدرس …. شماره تلفن …. و ایمیل …. که به عنوان پیمانکار در قرارداد است عقد گردیده و دو طرف معامله باید همه ی شرایط و پیوست های که در قرارداد را رعایت کنند.قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه آسانسور

قسمت های مختلف یک نمونه قرارداد سرویس آسانسور

هر قرارداد آسانسور شامل قسمت های زیر است.

 • موضوع

سرویس یک دستگاه آسانسور سرعت …. متر بر ثانیه …. ایست، ظرفیت ….نفر با موتور گیربکس …. تولید شده کشور …. تابلو فرمان …. در اتوماتیک و مورخه نصب …. مورد استفاده در پروژه …. واحدی …. شهر …. به آدرس …. .

 • قیمت قرارداد سرویس و چگونگی پرداخت هزینه

قیمت قرارداد برای سرویس یک آسانسور با شرایطی که در قرارداد وجود دارد به صورت ماهیانه به مبلغ …. ریال است.کارفرما قیمت درج شده در قرارداد را به صورت اقساط ماهانه در آخر هر ماه بعد از صادر شدن فاکتور از طرف کارفرما و تأیید شدن از طرف نماینده کارفرما در محل عقد قرارداد پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1 ) پرداخت های قرارداد توسط کارفرما باعث کم شدن مالیات و واریز پرداختی ها به حساب پیمانکار است.

تبصره 2 ) در هر پرداخت … درصد برای حسن انجام کار از طرف کارفرما کم و در آخر قرارداد در رضایت نامه ای توسط کارفرما به پیمانکار بازگردانده خواهد شد.

تبصره 3 ) طبق قانون تامین اجتماعی در هر پرداخت طرف پیمانکار 5 درصد کم و در آخر قرارداد سرویس به حساب تأمین اجتماعی خواهد رفت و روشن است که حساب بیمه برای پیمانکار و توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 • مدت زمان قرارداد سرویس

مدت زمان قرارداد از تاریخ …. تا …. برای …. ماه است.

 • محل انجام دادن قرار داد سرویس آسانسور

محل انجام سرویس موضوع قرارداد در شهر …. است. مبلغ قرارداد ماهیانه …. ریال یا معادل …. است و کارفرما باید مبلغ تعیین شده را ماهانه در مورخ مشخص پرداخت کند.

 • شرایط و میزان تعهدات

شرایط و میزان تعهدات را در تیتر بعدی به طور مختصر توضیح داده ایم.

قسمت های مختلف یک نمونه قرارداد سرویس آسانسور

شرایط نمونه قرارداد سرویس دستگاه آسانسور

نمونه قرارداد نگهداری و سرویس آسانسور شامل تعهدات و مبلغ دریافتنی پیمانکار به عنوان حقوق است.

 • پیمانکار تعهد کرده که آسانسور حداقل ماهی یک بار از نظر فنی بررسی شود و تمامی قطعات و قسمت های متحرک آسانسور مورد بازدید قرار بگیرد.

همچنین پیمانکار وظیفه دارد تاریخ دقیق انجام سرویس ماهانه و زمان توافق شده را به کارفرما یک ماه جلوتر به کارفرما بگوید.

 • پیمانکار متعهد شود که اگر از خراب شدن آسانسور مطلع شد تا یک روز بعد از باخبر شدن از طرف کارفرما یا نماینده اش برای برطرف شدن خرابی لوازم و افراد متخصص را بفرستد تا خرابی آسانسور برطرف شود و مجددا آسانسور راه اندازی شود.

اگر در مدت گفته شده پیمانکار به محل خدمت دهنده نرفت یا نرفتن پیمانکار به دلیل نداشتن لوازم یا فرستادن نیروی متخصص بود و نتوانست که خرابی آسانسور را برطرف کند بنابراین باید بهای خرابی را در همان ماه از حساب پیمانکار کسر کرد.

 • پیمانکار وظیفه دارد که تأییدیه سرویس زمانی و موردی خود را با توجه به نوع و خدماتی که مورد تأیید قرار گرفته عوض کند و مواد به کار رفته در آسانسور را به امضای نماینده کارفرما در پروژه برساند.

همچنین باید برگه اصل تأییدیه را با فاکتور به کارفرما بدهد. اگر فاکتور دارای تأییدیه نباشد کارفرما هیچ تأثیری را نداده و پیمانکار حق ادعا و اعتراض کردن را ندارد.

قرارداد گفته شده شامل تعمیر شدن گیربکس و تابلو فرمان، عوض شدن سیم بکسل ها نیست و هر دستکاری و تعمیری توسط پیمانکار در قطعات اسانسور حتما باید تأییدیه کتبی را از کارفرما دریافت کرده باشد.

 • حق بیمه و شرایط ایمنی تکنسین ها و افرادی که از شروع تا پایان کار در حال ارائه خدمت بوده اند باید توط پیمانکار پرداخت شود و جبران خسارات و کارهای مالی که مقصر پیمانکار است نیز بر عهده پیمانکار است.

افراد اعزامی وظیفه دارند که در محلی که در حال ارائه خدمت هستند از استعمال دخانیات دوری کنند همه چارچوب های اخلاقی حرفه ای را که مربوط به اطرافیان است رعایت کنند.

 • حق و حقوق کارفرما
 • پیمانکار در انجام قرارداد نماینده ندارد و کارفرما باید به طور صحیح و درست از آسانسور استفاده کند و از فرستادن افرادی به جزء کارکنان برای سرویس، حفظ و تعمیرات آسانسور جلوگیری کند.
 • منظور از آسانسور در قرارداد سرویس و نگهداری نفربر است. پس نباید برای حمل و انتقال بار استفاده شود.

کارفرما باید یک آگهی در آسانسور نصب کند تا استفاده کنندگان آسانسور ببینند و از آسانسور برای حمل و انتقال بار استفاده نکنند. روشن است که در صورت رعایت نکردن مورد گفته شده پیمانکار مقصر نیست و مسولیتی در قبالش ندارد.

 • اگر نیاز به عوض کردن یا تعمیر لوازم آسانسور است پیمانکار فهرست لوازم خراب شده را به یک تعمیرگاه مجاز داده تا در زمان معین وقتی به تأیید نماینده کارفرما درآمد قطعات تعمیر یا تعویض شوند. همچنین هزینه تعمیر باید از طرف کارفرما پرداخت شود.

اگر ثابت شود که خرابی یا عیب آسانسور به دلیل سرویس نکردن مرتب یا نادرست بوده یا پیمانکار از لوازم تقلبی در آسانسور استفاده کرده پیمانکار باید کل خسارات و هزینه ها را پرداخت کند.

اگر باز پیمانکار وظایف خود را در موضوع گفته شده به درستی انجام ندهد باید طبق قرارداد مکتوب شده در یک هفته قرارداد باطل شود.

نمونه دیگر قرارداد سرویس کردن آسانسور به شرح زیر است.

خانم یا آقا یا شرکت …. به کد ملی یا شماره ثبت شرکت …. این قرارداد، قرار داد کارفرما است و خانم یا آقا یا شرکت …. به کد ملی یا شماره ثبت شرکت …. طرف پیمانکار با شرایط ذکر شده در قرارداد منعقد شده است.

اسناد مورد نیاز برای عقد قرارداد

منظور از قرارداد همان قرارداد نگهداری و سرویس کردن آسانسور است که شامل اسناد زیر خواهد بود.

اسناد مورد نیاز برای عقد قرارداد

 • پیمان حاضر
 • گزارش تحول و تغییر محل در نظر گرفته شده برای سرویس و نگهداری
 • دستورالعمل، صورت گزارش و سایر اسنادی که در مورد چگونگی نگهداری و پیشبرد طرفین قرارداد است.
 • نسخه ای از روزنامه رسمی فرد پیمانکار با آخرین تغییرات
 • نسخه ای از گواهی صلاحیت سرویس و نگهداری شرکت بیمه به همراه نسخه اداره کار

تغییرات و تعمیرات در قرارداد سرویس آسانسور

منظور از تغییرات کل، موتور برقی، در، سیم بکسل و گیربکس است که باید به صورت رعایت نکات زیر باشد.

 • تهیه شناسنامه برای هر دستگاه

پیمانکار وظیفه دارد که برای هر دستگاه شناسنامه ای را تهیه کند و مشخصات فنی دستگاه را که شامل همه جزئیات و کلیات و سرویس است در شناسنامه بنویسد.

 • انجام تعهدات توسط پیمانکار

پیمانکار وظیفه دارد که تعهداتش را با توجه به قرارداد انجام دهد. اگر پیمانکار تعهدات خود را انجام ندهد کارفرما حق دارد که به پیمانکار اخطار دهد تا متوجه شود و پیمانکار باید دو برابر خسارات را به کارفرما بپردازد.

میزان خسارات با توجه به برآورد هزینه توسط کارشناس انجام خواهد شد. پیمانکار قرارداد را امضا و اعلام خواهد کرد که از موضوع قرارداد به صورت کلی و جزئی اطلاع دارد.

 • رعایت تمهیدات و سرویس طبق استانداردها
 • نگهداری از آسانسور توسط پیمانکار

پیمانکار وظیفه نگهداری از آسانسور را بر عهده دارد و طبق دستورالعمل ها باید اگر خسارتی پیش آمد هزینه را پرداخت و جبران کند.

 • استفاده از آسانسور طبق قرارداد
 • تعطیلات رسمی مانع کار افراد نخواهد شد.
 • معرفی قرارداد از طرف پیمانکار به کارفرما
 • فراهم کردن وسایل و لوازم برای انجام قرارداد

پیمانکار با فراهم کردن وسایل افراد را برای شروع کار آماده خواهد کرد.

 • افراد مرتبط با قرارداد رابطه ای با کارفرما ندارند.

علت ارتباط نداشتن تکنسین و سایر افراد با کارفرما انجام شدن کارها طبق قرارداد است.

 • در جریان قرار دان کارفرما از فرسوده بودن آسانسور توسط پیمانکار
 • اجرای وظیفه پیمانکار بدون ایجاد اختلال

پیمانکار باید در زمان معین طبق مقررات کارهای خود را به صورت وظیفه  که بر وی محول شده انجام دهد و از صداهای مزاحم که باعث ایجاد آلودگی صوتی است جلوگیری کند.

تغییرات و تعمیرات در قرارداد سرویس آسانسور

 • تحویل قطعات بعد از تعویض کردن به کارفرما
 • تحویل تجهیزات به کارفرما توسط پیمانکار بعد از اتمام تاریخ قرارداد سرویس
 • بیمه مسافران توسط پیمانکار
 • بیمه مسافران در مقابل حوادث ناگوار
 • پرداخت حقوق و مزایا بر اساس قوانین کار به کارگران پیمانکار

پیمانکار وظیفه دارد که حق و حقوق زیردستان خود را بر اساس قانون کم کرده و به مراجع قانونی ارسال کند و کارفرما وظیفه ای در مورد حقوق کارگران پیمانکار ندارد.

 • همکاری کارفرما در تأمین قطعات با درخواست خود
 • پاسخگویی به همه دعاوی قانونی در مراجع قانونی

یعنی رعایت قانون برای کارگران پیمانکار لازم است و اگر کارگران پیمانکار از پیمانکار شاکی باشد  باید پیمانکار پاسخگو باشد و کارفرما هیچ مسولیتی را در قبال مسائل استخدامی، رفاهی، حق کارگران و قانون مرتبط به کارگران ندارد.

 • یونیفرم مناسب و مشخص به همراه کارت شناسایی در قسمت کار
 • قرار دادن امکانات طبق شرایط جوی و موقعیت مکانی به کارگران در زمان اجرای کار
 • برنامه ریزی درست پیمانکار

پیمانکار باید طوری برنامه ریزی کند که مانعی در فعالیت های در حال انجام قرارداد پیش نیاید چرا که مسولیت پرداخت خسارات برعهده خودش است.

 • مطالعه همه آئین نامه ها و مقررات لازم توسط پیمانکار برای در جریان قرار گرفتن روند کاری
 • تهیه وسایل و ماشین آلات
 • کارگران پیمانکار دارای دیپلم فنی، سلامت و مهارت های لازم باشند.
 • وارد نکردن خللی در شیفت
 • مجاز بودن به استفاده از تعداد ساعات معین در ماه
 • بیمه کردن همه پرسنل حاضر در کار توسط پیمانکار