خرید ضایعات اهن سرویس خواب کفسابی خرید ضایعات آهن بهترین جراح بینی در تهران سرویس آسانسور لیزرمو
1396/05/15 بدون نظر مقالات

در این مقاله به بررسی رایج ترین عدم تطابق های مشاهده شده در بازرسی آسانسور پرداخته شده که متاسفانه با وجود آنکه حدود ده سال از اجباری استاندارد می گذرد که همانطور خواهید ۴۷ عدم تطابق در بازرسی به کرات مشاهده می شود که متاسفانه حدود ۵۰ درصد از عدم تطابق ها به علت عدم آشنایی نصابان به استاندارد آسانسور و عدم مطالعه و آموزش استاندارد ۱- ۶۳۰۳و وجود نداشتن سیستم Q.C در شرکتهای نصب آسانسور می باشد.
نتیجه گیری و پیشنهادات::
۱- به نظر میرسد که بعضی از عدم تطابق هایی در این مقاله اشاره شد به علت اشتباهات نصابان در زمان نصب به ویژه در موتورخانه و فواصل آسانسور است اولین پیشنهاد این است بازرسی آسانسور در حین نصب آسانسور در مراحل مختلف صورت گیرد زیرا عوامل تاثیرگذار کیفیت طرح، کیفیت ساخت و کیفیت عملکرد است که عملاً بازرسی آسانسور ایران در مرحله عملکرد صورت می گیرد وبنابراین حدود ۳۰ درصد از عدم تطابق مشاهده رایج در بازرسی آسانسور در مرحله طراحی و ساخت به وجود آمده است.بررسی حوادث آسانسور

بررسی حوادث آسانسور فرازبام ماهان

۲- برای اخذ گواهی طراحی و مونتاژ وجود مدیر فنی در شرکت های نصب آسانسور است که متاسفانه اکثر شرکتها دارای طراحی و مونتاژ فاقد مدیر فنی آشنا با QC ( سیستم مدیریت کیفی) هستند که این امر باعث وجود اشتباهات فراوان نصابان می شود که جای تاسف دارد که اکثر مدیران و مدیران فنی شرکت های نصب آسانسور توانایی انجام محاسبات و تهیه نقشه آسانسور آنهم بانرم افراز کامپیوتری ندارند که این ضعف بزرگ است دومین پیشنهاد من این که اولین شرط برای بررسی توانایی اخذ طراحی و مونتاژ این باشد که شرکت نصب آسانسور مدیر فنی داشته باشد که دور ه های QC و دوره های آموزشی آسانسور را گذارده و یا تسلط به آن دارد و توانایی انجام محاسبات و تهیه نقشه آسانسور داشته باشد.
۳- در نهایتاً بررسی صلاحیت شرکتهای نصب آسانسور جهت اخذ گواهی طراحی و مونتاژ توسط بازرسان سوم شخص انجام شود که سابقه بازرسی آسانسور را دارد که ضعف و توانایی نصابان را به خوبی درک می کنند و همچنین اصل بی طرف در قضاوت آنها صورت رعایت شده وبالطبع با نحوه ارزیابی در این زمینه اشتباهات رایج این مقاله کاهش می یابد.در حال حاضر چون آسانسور در بسیاری از ساختمان ها مورد استفاده است به همین دلیل باید با حوادث آسانسور که شامل سقوط، حبس و غیره است آشنا شوید.

در ادامه مقاله سعی شده با بررسی حوادث آسانسور شما را بیشتر در جریان حوادث آسانسور قرار دهیم.

مقدمه ای بر حوادث مربوط به آسانسور

به علت استفاده و کاربرد زیاد آسانسور در زندگی های کنونی مسئله حوادث آسانسور را مطرح کرده ایم.آسانسور همان وسیله ای که باعث راحتتر شدن آمد و رفت و صرف جویی در وقت است اما آسانسور این دستگاه کارآمد با خود حوادثی را دارد که باید بررسی شود. برای جلوگیری از حوادث ناخوشایند آسانسور بهتر است موارد ایمنی را انجام دهید.همچنین تکنسین ها در زمان نصب باید مقررات ملی را رعایت کنند تا مانع از بروز حوادث شوند.

وظیفه تکنسین ها برای جلوگیری از حوادث آسانسور سرویس و یا تعمیر نکردن آسانسور در زمان خواب آلودگی، مریضی و نداشتن هوشیاری کافی است تا باعث صدمه نشوند.یک تکنسین حرفه ای قبل از تعمیر و سرویس باید ساکنان آسانسور را از عملیات خود آگاه کند و مورد آخر، آزمایش ایمنی آسانسور بر اساس استاندارد ایران و کل دنیا است. قبل از برداشتن تجهیزات آسانسور باید در جای قبل گذاشته شود و از عملکرد درست آسانسور مطمئن شد.

بررسی حوادث آسانسور

بررسی علل به وجود آمدن حوادث آسانسور

 • محبوس شدن

قطع شدن جریان برق و نداشتن ژنراتور برق در واحد مسکونی به همراه مجهز نبودن آسانسور به  black out، سرویس نشدن آسانسور، بیش از اندازه سوار کردن بار و مسافر، استفاده زیاد از ترمز اضطراری، خرید آسانسورهای ارزان و بی کیفیت توسط مالک ساختمان، عوض کردن قطعات اصلی با قطعات نامرغوب بعد از خراب شدن آسانسور، نداشتن مهارت تکنسین های آسانسور و ایر موارد از علت محبوس شدن در آسانسور است.

 • گیر کردن

گیر کردن در آسانسور علل مختلفی را دارد که شامل خروج اتاقک از قسمت ریل راهنما، تجمع سیم های فولادی در کابین، ترمز اضطراری و فرسودگی است.

 • گیر کردن بخشی از بدن در بالای کابین

علت مورد گفته شده خطای تعمیرکار در زمان تعمیر کردن آسانسورهای یک در و آسانسورهای بدون چشم الکترونیک است.

 • آتش سوزی

علت آتش سوزی با برق گرفتگی، فرسودگی و استاندارد نبودن سیستم الکترونیکی آسانسور، اشتباهات درهای ورودی آسانسور در زمان متوقف نشدن و اشتباهات تعمیرکار است.

مورد دیگر در رابطه با حوادث آسانسور، لوازم آسانسور در تهران  است. باکس آسانسور یکی از دلایل منتقل کردن دود در ساختمان است که ممکن است باعث بروز حوادث شود.

در حالی که در حوادث گفته شده همیشه نیروهای آتش نشانی حضور خواهند داشت اما اگر موارد ایمنی رعایت شود از حوادث گفته شده جلوگیری خواهد شد زیرا فقط با رعایت قوانین و اصول ایمنی قادر خواهید بود  که مانع از بروز حوادث ناخوشایند شوید.

بررسی علل به وجود آمدن حوادث آسانسورموارد ایمنی برای جلوگیری از حوادث آسانسور

 • به جای استفاده از آسانسورهای معمولی از آسانسورهای خودکار استفاده کنید تا در زمان قطع شدن برق در نخستین طبقه آسانسور بایستد.
 • از تجهیزات ایمنی باکیفیت در آسانسور خود استفاده کنید. تجهیزاتی چون دکمه خطر، تلفن، سیستم های ایمنی و غیره
 • قرار دادن آسانسور آتش نشانی
 • منتقل کردن اطلاعات آسانسور نو به واحد آتش نشانی برای مهار حوادث
 • به وجود آوردن دوره های آموزشی برای آموزش بیشتر تکنسین ها
 • و در آخر همکاری بیشتر با شرکت معتبر آتش نشانی، شهرداری و مراکز مربوط برای کمتر کردن خطر حوادث و بالا بردن ایمنی دستگاه آسانسور

علل کلی و اصلی حوادث مربوط به آسانسور

 • هم تراز نبودن

یکی از از مشکلات رایج در حوادث مربوط به آسانسور تراز نبودن کابین آسانسور با طبقات بوده یا به عبارتی تراز نبودن باعث توقف نکردن آسانسور در طبقه معین و بروز حوادث برای اشخاص درون کابین است.

 • خرابی درهای آسانسور

یکی دیگر از دلایل رایج در حوادث درهای خراب شده آسانسور است. بیشتر مسافران به وسیله بسته شدن یهویی زخمی خواهند شد که همه به علت خرابی درها و خطای تعمیرکار است.

 • سرعت زیاد

روشن است که سرعت زیاد باعث حوادث بیشتر آسانسورها خواهد شد به ویژه در ساختمان های بلند.

در ساختمان های بلند در صورت سرعت زیاد ممکن است به سرعت ضربه به اشخاص درون کابین وارد شود و باعث صدمه به پاها شود. با به کار گرفتن مکانیزم های چون درایوتابلو قادر خواهید بود که سرعت زیاد را تشخیص دهید.

 • سقوط به داخل چاه آسانسور

سقوط کردن اشخاص به درون چاه باعث بیشترین صدمه به اشخاص درون آسانسور شده است.

علل کلی و اصلی حوادث مربوط به آسانسور

برخی دیگر از دلایل رخ دادن حوادث آسانسور

قبل از گفتن سایر دلایل رخ دادن حوادث ناگوار آسانسور باید بدانید که شما با خریداری و تهیه آسانسور مرغوب از شرکت فراز بام ماهان قادر خواهید بود که به گونه ای خود را از حوادث ناگوار حفظ کنید.

 • برق گرفتگی

علت برق گرفتگی مربوط به سیم کشی ناصحیح، فرسودگی و غیرمجاز بودن سیستم الکتریکی آسانسور، خطای تعمیرکار در وصل برق آسانسور است.

 • خرابی های عمومی

فرض کنید در زمان حرکت اشخاص درون آسانسور، در آسانسور باز شود. زمانی که اشخاص بخواهند خارج شوند امکان آسیب جدی برای اشخاص وجود دارد و ممکن است اعضای بدن اشخاص قطع شود.

 • گیر کردن

علت اصلی گیر کردن در آسانسور مواردی چون خارج شدن کابین از قسمت ریل ها، قفل شدن گیربکس، پاراشوت، فرسودگی و جمع شدگی سیم ها روی کابین است.

آشنایی بیشتر با دستگاه آسانسور و حوادث مربوطه

اخیرا بالاترین آمار حوادث مربوط به شهرها، حوادث آسانسور است. بهتر است در مورد وسیله ای به نام آسانسور که خیلی هم جدید نیست نکات ایمنی را بدانید.آسانسور جزء دستگاه های است که با کامل شدن فناوری با هدف رفاه مردم ایجاد شده است و اگر با رعایت موارد ایمنی همراه نباشد خطرات بزرگی را با خود خواهد داشت پس باید حوادث مربوط به آسانسور را بشناسید و راه مقابله با اتفاقات را بدانید.پس نیاز به دانستن اطلاعات بیشتری در مورد قطعات آسانسور هستید. از حوادث رایج آسانسور افتادن در چاه است که موجب فوت اشخاص خواهد شد. ( در بعضی مواقع )

آشنایی بیشتر با دستگاه آسانسور و حوادث مربوطه

از حوادثی ناگواری آسانسور در ایران که آتش نشانان ایرانی شاهدش بوده اند حادثه افتادن و سقوط مربوط به بی احتیاطی بوده است.

حوادث ناگوار مربوط به آسانسور

حوادث که به استفاده از آسانسور ربط دارد به دو نوع کم خطر و خطرآفرین ( پرخطر ) دسته بندی شده است.حوادث کم خطر حوادثی است که در زمان کوتاه خطرات کمی برای افراد خواهد داشت اما حوادث پرخطر به مرور ممکن است خطر مرگ را برای افراد به وجود بیاورد.از رایجترین حوادث کم خطر و پرخطر متوقف شدن کابین به علت قطع شدن برق در حوادث کم خطر و خرابی چاهک آسانسور در حوادث پرخطر است.