خرید ضایعات اهن سرویس خواب کفسابی خرید ضایعات آهن بهترین جراح بینی در تهران سرویس آسانسور لیزرمو

 تعدادی از پروژه های سرویس و نگهداری آسانسور شرکت

پروژه ها ی معروف شرکت فراز بام ماهان

مهرگان : 4 دستگاه مسکونی , 19 توقف , 18 نفره , گیرلس

اکباتان انتهای بیمه 3 مجتمع مسکونی مهرگان

 

برج باران : 2 دستگاه مسکونی , 15 توقف , 6 نفره

ازگل , خیابان گلچین پلاک 16 مجتمع مسکونی باران

 

احرار زمان :19 توقف , 2 دستگاه 6 نفره مسافری و 1 دستگاه باری10نفره

روبروی دریاچه چیتگر مجتمع های مسکونی احرار زمان بلوک B4

 تعدادی از پروژه های سرویس و نگهداری آسانسور شرکت

احرار زمان :20 توقف , 2 دستگاه 6 نفره مسافری و 1 دستگاه باری10نفره

روبروی دریاچه چیتگر مجتمع های مسکونی احرار زمان بلوک B3   شرقی

 

مجتمع دریاچه : 20 توقف , 2 دستگاه 11 نفره مسافری

روبروی دریاچه چیتگر مجتمع  مسکونی دریاچه

 

مجتمع سپید : 13 توقف , 2 دستگاه 8 نفره مسافری

روبروی دریاچه چیتگرخیابان میر کمالی مجتمع سپید

 

سهیل : 2 دستگاه اداری , 19 توقف , 12 نفره

میدان جمهوری جنب مترو نواب برج سهیل

 

شهاب : 6 دستگاه اداری , تعداد توقف 9-12 , 6 نفره

میدان جمهوری جنب مترو نواب مجتمع های شهاب

 

برج ساز :6 دستگاه اداری و مسکونی , 19 توقف , 6 نفره

میدان انقلاب روبروی ایستگاه دکتر قریب , مجتمع برج ساز

 تعدادی از پروژه های سرویس و نگهداری آسانسور شرکت

 

برلیان :17 توقف , 3 دستگاه 8 نفره مسافری و 1 دستگاه باری13نفره

ضلع غربی دریاچه چیتگر مجتمع های مسکونی برلیان

 

نگین الماس :17 توقف , 2 دستگاه 8 نفره مسافری و 1 دستگاه باری10نفره

ضلع غربی دریاچه چیتگر مجتمع های مسکونی نگین الماس

  • جهت تماس با مدیران این پروژه ها میتوانید با شرکت هماهنگی انجام دهید تا شماره مدیران ساختمانها را در اختیار شما قرار دهند . و از رضایت و یا عدم رضایت مشتریان این شرکت مطلع گردید .