...
مرداد, 1396 بدون نظر مقالات

رایج ترین خطاهای نصابان آسانسور

 

نگرش به ایمنی کلان شهر تهران با تقدم رویکرد مهندسی نرم افزاری بر سخت افزاری
فاکتور های هزینه ، زمان ،‌ آموزش و تخصص ها ، فرهنگ سازی ،‌ مشارکت مردم و … در رویکرد نرم افزاری
رابطه مدیریت حوادث انسان ساخت و مدیریت بحران ( در ایران و جهان )
نفش مهم سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی در ایمنی شهرها با توجه به : حضور مستمر روزانه در حریق و حوادث – پایگاههای هر چند نا کافی – منافع انسانی کار آزموده و مجرب – وسایل و تجهیزات امدادی

ارتباط سازمان آتش نشانی تهران با صنعت آسانسور:
۱- حضور مستمر برای ایمن سازی و نجات افراد در حوادث آسانسور
شامل : – محبوس شدن
– گیر کردن دست و پا یا بدن در قسمت بالای کابین آسانسور
– سقوط افراد در داخل چاهک یا روی کابین آسانسور
۲- مشارکت در تدوین آیین نامه ها و مقررات ساختمان سازی
۳- حضور پویا در جلسات تدوین استانداردها
۴- نظارت بر ایمنی آسانسور در ساختمانهای بلند
ارتباط سازمان آتش نشانی تهران با صنعت آسانسور
۱- حضور مستمر برای ایمن سازی و نجات افراد در حوادث آسانسور
شامل :
– محبوس شدن
– گیر کردن دست و پا یا بدن در قسمت بالای کابین آسانسور
– سقوط افراد در داخل چاهک یا روی کابین آسانسور
۲- مشارکت در تدوین آیین نامه ها و مقررات ساختمان سازی
۳- حضور پویا در جلسات تدوین استانداردها
۴- نظارت بر ایمنی آسانسور در ساختمانهای بلند ( صدور پروانه و پایان کار ساختمان )
معرفی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
l بخش عملیات ( ارائه خدمات امدادی و اطفائی در حوادث و آتش سوزی ها)
l بخش آموزش (ارائه آموزش های عمومی رایگان به شهروندان ، آموزش های تخصصی و حرفه ای)
l بخش حفاظت و پیشگیری
۱- نظارت بر ایمنی ساختمانهای بلند و ساختمانهای کوتاه پر خطر و مهم
۲- نظارت بر ایمنی اماکن مختلف
۳- بررسی علل حریق و حوادث
۴- شرکت در کمیسیون های مختلف تدوین آیین نامه های ایمنی